Wspieramy się od kuchni

Metryka praktyki

Firma: Groupe SEB Polska,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W czasie lockdownu, w ramach wzajemnego wsparcia gastronomii i handlu, należąca do Groupe SEB Polska marka Tefal zorganizowała akcję Wspieramy się od kuchni. Aby zachować ciągłość sprzedaży i wspierać morale pracowników, firma nawiązała relację z sieciami restauracji prowadzącymi sprzedaż wyłącznie na wynos. W zamian za udostępnienie wolnej przestrzeni na pop-upowe sklepy, Tefal partycypował w kosztach wynajmu lokali gastronomicznych, pomagając tym samym restauracjom w obniżeniu stałych kosztów działalności. Dodatkowo akcja wspierana była systemem wzajemnych zniżek. Liczba osób, która wzięła udział w działaniach wolontarystycznych: – w 7 pop-upowych sklepach Tefal pracowało 21 pracowników sklepów – pracownicy zamkniętych sklepów (150 osób) prowadzili także swoje sklepy na OLX i w formie wideoczatu na WhatsApp (=25 sklepów hybrydowych: offline i online). Tefal utrzymał ciągłość sprzedaży we wszystkich swoich sklepach i nie zlikwidował żadnego sklepu ani nie zwolnił żadnego ze swoich pracowników. Morale pracowników było na o wiele wyższym poziomie niż przed pandemią – w przeprowadzonym badaniu Great Place to Work pracownicy Tefal określili swój poziom zadowolenia z miejsca pracy na 86% (dane na maj 2021; w 2017 r. ten wynik wynosił 82%). Tefal zawiązał sojusz z innym sektorem, który ucierpiał w trakcie lockdownu, czyli gastronomią. Dzięki partnerstwu Tefal zyskał możliwość sprzedaży swoich produktów pomimo zamkniętych sklepów w centrach handlowych, a restauracje, dzięki wsparciu finansowemu od Tefal, mogły obniżać koszty prowadzenia działalności i dzięki wzajemnej promocji przyciągać nowych klientów. Klienci zyskali możliwość zakupu produktów (bezpośrednio z pop-upowego sklepu w ich okolicy, a w przypadku sprzedaży przez WhatsApp/OLX – z dostawą nawet w ciągu kilku godzin), a także konsultacji z doradcą. Akcja stanowiła więc wkład w budowę lokalnych społeczności i wsparcie lokalnych biznesów. Firma stworzyła w ten sposób warunki umożliwiające utrzymanie ciągłości sprzedaży w sklepach stacjonarnych pomimo ograniczeń i zachowanie miejsc pracy – w czasie pandemii nie zlikwidowano ani jednego sklepu ani nie zredukowano zatrudnienia.