Wspieramy Sąsiadów – Port Lotniczy Kraków

Metryka praktyki

Firma: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Od 2009 roku Port Lotniczy Kraków realizuje konkurs grantowy Wspieramy Sąsiadów, którego zadaniem jest finansowe wsparcie inicjatyw lokalnych z terenu gmin Liszki i Zabierzów, bezpośrednio sąsiadujących z lotniskiem i znajdujących się w obszarze ograniczonego użytkowania. W tym czasie odbyło się 5 edycji konkursu, podczas których wpłynęło 356 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało 80 projektów na łączną kwotę ponad 0,5 mln zł. Zrealizowane przedsięwzięcia to m.in. zakup książek do gminnych bibliotek, przeprowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych i sportowych, budowa nowych placów zabaw, zmodernizowanie boisk sportowych, zrewitalizowanie ścieżki spacerowo-rekreacyjnej, organizacja wystaw, koncertów oraz wycieczek. Dodatkowo firma zorganizowała nieodpłatne szkolenie dla potencjalnych grantobiorców z zakresu prawidłowego przygotowania wniosków do konkursu.