Wspieramy Rodziny SOS – Dr. Oetker Polska

Metryka praktyki

Firma: Dr. Oetker Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2011

Program społeczny Wspieramy Rodziny SOS firmy Dr. Oetker, realizowany od połowy 2009 roku, powstał celem zapewniania wychowankom Wiosek Dziecięcych SOS harmonijnego rozwoju oraz wyrównywania ich szans w zdobywaniu wykształcenia oraz przygotowania do samodzielnego życia. Firma podpisała ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce 4-letnią umowę. Założeniem programu jest zapewnienie dzieciom wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego, a także programu edukacyjnego. Łącznie z programu korzysta niemal 370 wychowanków Wiosek. Dzieci i młodzież mają zagwarantowany stały dostęp do różnego rodzaju zajęć edukacyjno-wychowawczych, w tym m.in. do nauki języków obcych, obsługi komputera, kursów prawa jazdy, nauki pływania czy redagowania tekstów. Uczęszczają także na zajęcia indywidualne, biorą udział w różnych formach pracy pedagogicznej, np. w zajęciach prorodzinnych, treningach zastępowania agresji, wyrównywania wiedzy czy zajęciach z psychodramy. Wychowankowie, którzy po szkole średniej kontynuują naukę, mają możliwość skorzystania z programu stypendialnego SIL (Semi Independent Leaving, Program Opieki Ograniczonej). Jest to dofinansowanie przeznaczone na bieżące utrzymanie, dopłatę do stancji czy zakup specjalistycznych podręczników. W 2011 roku Dr. Oetker był również inicjatorem warsztatów interaktywnych Twoja Szansa na Rynku Pracy. Dzięki zaangażowaniu firmy BIGRAM, zajmującej się doradztwem personalnym, młodzież uczyła się wyszukiwania ofert, pisania CV, listu motywacyjnego i sztuki prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkową formą wsparcia są produkty, paczki świąteczne oraz konkursy z nagrodami dla podopiecznych Wiosek, a także akcje promocyjno-informacyjne, polegające na zamieszczaniu logotypu czy dołączaniu ulotek Stowarzyszenia do opakowań produktów Dr. Oetker.