Wspieramy ochronę pszczoły miodnej!

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W ramach praktyki „Wspieramy ochronę pszczoły miodnej!” w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN w 2017 r.  zbudowano pasiekę, liczącą 16 uli, które zamieszkuje ponad milion pszczół! W 2019 r. została zainicjowana druga pasieka, już na terenie Zakładu w sąsiedztwie jaru rzeki Brzeźnicy – stoją tam 4 ule. Jest to efekt współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (MODR). Wspólnie realizowany jest projekt, którego zadaniem jest zwiększenie świadomości mieszkańców terenów wiejskich oraz miasta Płock o znaczeniu pszczół dla środowiska, integracja osób zajmujących się pszczelarstwem, ale przede wszystkim wzbogacenie środowiska naturalnego w rodziny pszczele. Wraz z powstaniem pasiek zakupiony został profesjonalny sprzęt pszczelarski, a w MODR w Płocku stworzono specjalne pomieszczenie przeznaczone na pracownię pszczelarską. Dodatkowo w 2019 roku zorganizowana została konferencja pszczelarska pn.: „Pszczoła w życiu człowieka. Bioróżnorodność i ochrona”. W dwudniowej konferencji udział wzięło ponad dwustu słuchaczy – zawodowych pszczelarzy i uczniów okolicznych szkół.