Wspierać, by nie uzależniać; pomagać, aby wzmacniać – CEMEX Polska

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
W ramach zaangażowania w rozwój lokalnej społeczności w gminie Rędziny, CEMEX Polska – właściciel cementowni Rudniki, realizuje długofalowy program wsparcia lokalnych organizacji pozarządowych. Celem programu jest wzmocnienie organizacji w sposób, który pomoże im osiągnąć samodzielność oraz funkcjonować niezależnie od branży i samej firmy.W sierpniu 2007 roku CEMEX Polska rozpoczął cykl szkoleń podnoszących efektywność działań lokalnych organizacji społecznych w gminie Rędziny. Szkolenia, realizowane pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, miały na celu przekazanie lokalnym organizacjom pozarządowym wiedzy na temat efektywnego i profesjonalnego zarządzania oraz pozyskiwania środków na swoją działalność. Wśród 15 uczestników szkoleń znaleźli się przedstawiciele niemal wszystkich lokalnych organizacji charytatywnych i stowarzyszeń, a także dyrektorzy lokalnych szkół oraz sołtysi.

Zaangażowanie firmy CEMEX Polska w działalność lokalnych organizacji pozarządowych przekłada się na wzmocnienie wizerunku firmy w regionie. Dialog z lokalnymi aktywistami pozwala firmie poznać problemy i wyzwania stojące przed społecznością gminy Rędziny oraz lepiej odpowiadać na jej potrzeby, co finalnie umożliwia poprawę wspólnych relacji. Wsparcie przekazywane w postaci wiedzy i doświadczenia lokalnym organizacjom pozarządowym przez CEMEX Polska przyczynia się do zwiększenia efektywności ich działania oraz rozwoju umiejętności poszczególnych działaczy. Silne lokalne organizacje pozarządowe pozytywnie wpływają na rozwój lokalnej społeczności oraz są w stanie efektywniej rozwiązywać lokalne problemy i scalać społeczność.