Wsparcie zwierząt

Metryka praktyki

Firma: Dentsu Polska,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

Firma dentsu Polska angażuje się we Wsparcie zwierząt. W 2021 roku 20 wolontariuszy z dentsu Polska spędziło 1 dzień w schronisku w Celestynowie pod Warszawą. Pracownikom udało się pomalować i odrestaurować budy i boksy dla psów. Zorganizowano także zbiórkę w której zebrano łącznie 4095 zł. Fundusze zostały przeznaczone na zakup potrzebnych leków dla lecznicy w schronisku. Równolegle pracownicy drugiego biura firmy w Białymstoku wsparli lokalne schronisko w Sokółce.