Wsparcie Zielonogórskiego Domu Samotnej Matki

Metryka praktyki

Firma: Sela,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma Sela zaangażowała się we wsparcie Zielonogórskiego Domu Samotnej Matki, który w sierpniu 2021 roku doczekał się nowej siedziby. Koszt modernizacji i przystosowania obiektu do potrzeb instytucji wyniósł około 2 mln zł i został w dużej mierze sfinansowany z funduszy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, oraz Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta. Firma Sela wsparła inwestycję poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu mieszkańcom oraz pracownikom w ich nowej lokalizacji.