Wsparcie wrażliwych społecznie odbiorców

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Oprócz organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych firma EDF Polska wspiera również wrażliwych społecznie odbiorców dostarczanej przez siebie energii, finansując pokrycie kosztów ogrzewania wybranym organizacjom i instytucjom przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu.