Wsparcie w czasie pandemii

Metryka praktyki

Firma: Grupa ANG,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wsparcie w czasie pandemii było realizowane przez Grupę ANG na kilka sposób: dofinansowano testyna COVID-19, wprowadzono pracę zdalną, zaoferowano zatrudnionym wsparcie psychologiczne, ufundowano 100 posiłków dla medyków. Grupa przystąpiła także do koalicji firm wspierających walkę z koronawirusem, przeznaczając środki finansowe na zakup testów i przekazując je na rzecz wsparcia polskich szpitali i placówek medycznych.