Wsparcie w czasach pandemi

Metryka praktyki

Firma: Pharmapoint,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

PHARMAPOINT daje wsparcie w czasach pandemii. Spółka od początku pandemii zaangażowała się w pomaganie placówkom medycznym w walce z COVID-19. W roku 2021 kontynuowała tę dobrą praktykę wpierając nie tylko szpitale ale także przedszkola, hospicjum i inne placówki potrzebujące pomocy. Spółka w samym tylko 2021 roku przekazała m.in. płyny dezynfekcyjne, maseczki chirurgiczne, rękawice czy też chusteczki antybakteryjny na łączną kwotę ponad 170 000,00 zł. Była to ważna i potrzebna inicjatywa, bowiem środki ochrony osobistej są nadal bardzo potrzebne w walce z pandemią.