Wsparcie Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Capgemini Polska włączyła się w pomoc Ukrainie, oferując wsparcie w relokacji pracowników Capgemini Ukraina do Polski oraz gwarantując im zakwaterowanie i transport. Poprzez platformę Helping Others, z której pracownicy korzystają, kiedy szukają pomocy lub ją oferują, w pomoc zaangażowało się ponad 400 wolontariuszy z firmy. Ich działania ukierunkowane były na pomoc ukraińskim pracownikom poprzez organizację transportu, zbiórki rzeczy, naukę języka polskiego, pomoc doraźną na miejscu czy organizację zajęć dla dzieci razem z „Bajką Pana Kleksa”. Firma uruchomiła dodatkową linię Helpline w języku ukraińskim i rosyjskim oraz zaoferowała webinary z psychologami dla swoich pracowników. W ramach szerszego wsparcia dokonała darowizny na rzecz PAH i UNICEF.