Wsparcie Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Cellnex Poland,
Branża:
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Cellnex podjął działania na poziomie globalnym oraz lokalnie w Polsce. Firma przeprowadziła globalną akcję darowizn od pracowników na rzecz Ukraińców. Organizacja podwajając środki ofiarowane przez pracowników, przekazała niemal 100 000 Euro na fundacje wspierające mieszkańców Ukrainy. Dodatkowo Cellnex Poland przekazał w sumie 250 000 zł na organizacje wspierające długoterminową pomoc na rzecz Ukrainy. Ponadto firma zachęcała pracowników do podejmowana wolontariatu w ramach trzech płatnych dni wolnych od pracy, a także otworzyła wewnętrzny kanał na platformie teams dedykowany oddolnym inicjatywom pracowników na rzecz Ukrainy.