Wsparcie szpitali w pandemii COVID-19

Metryka praktyki

Firma: mPTech,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma mPTech w ramach wsparcie szpitali w pandemii COVID-19 przekazała 10 szt. smartfonów o większej wytrzymałości i odporności na wodę, które lepiej znoszą dezynfekcję i częste przemywanie. Sprzęt trafił m.in. do Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Od 2020 roku firma mPTech pomogła łącznie 5 szpitalom przekazując sprzęt o łącznej wartości ok. 25 tys. zł