Wsparcie szkolnictwa branżowego i budowa pracowni OZE

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Rosnący udział mikroinstalacji OZE w KSE i coraz większe zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą w zakresie tego typu technologii, stwarza konieczność podjęcia działań, zmierzających do stworzenia możliwości kształcenia profesjonalistów w zakresie montażu i eksploatacji instalacji OZE.

We wrześniu 2017, w ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach pod auspicjami PGE EO został uruchomiony nowy kierunek kształcenia „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Spółka wyposażyła pracownię w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny OZE, m.in. kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny oraz turbinę wiatrową.

W 2018 podobne działania zostały podjęte w kolejnych szkołach w Zgorzelcu, Opolu, Radomiu, Wejherowie i Gorlicach.

W każdej ze szkół, z którą PGE EO nawiązała współpracę dotyczącą kształcenia w tym kierunku, utworzono jedną taką klasę (30 osób) lub pół (15 osób).