Wsparcie studentów i współpraca z uczelniami

Metryka praktyki

Firma: Roche Polska,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Roche Polska prowadzi działania z zakresu wsparcia studentów i współpracuje z uczelniami w Poznaniu i Warszawie, aby zapewnić przepływ wiedzy między światem nauki i biznesu. Pracownicy firmy prowadzą wykłady i spotkania ze studentami, które maja na celu przybliżenie im jak ważna rolę odgrywa nowoczesna technologia w tworzeniu nowych rozwiązań dla pacjentów. Jako członek Rady Programowej firma doradza co powinien zawierać program nauczania.

Realizowane projekty w ramach inicjatywy:

 • ITforSHE – Celem programu „it for she” jest pomoc utalentowanym studentkom kierunków informatycznych w wejściu na rynek pracy. Jego elementy to: największy w europie obóz dla dziewczyn w IT, program mentoringowy w najlepszych firmach technologicznych, oraz kampania wolontariacka na wsiach i w małych miejscowościach,
 • Code4Life Meetups – 6 spotkań, ponad 700 uczestników
 • Code4Life Hackathon – charytatywne wyzwanie IT
 • Code4Life Challenge – konkurs międzynarodowy
 • Studia podyplomowe “Przetwarzanie danych – Big Data” na UAM
 • Konsulltacje programów nauczania na Politechnice Poznańskiej i UAM
 • Współpraca z naukowcami z partnerskich uczelni
 • Konferencja Code4Life Scientific na PP
 • Graduate Program, budowany z sukcesem od 5 lat
 • Współpraca z kołami studenckimi

Ze względu na duży sukces zainicjowanych projektów, planowane jest rozszerzenie zakresu działań w przyszłym roku, zacieśnienie współpracy z uczelniami Warszawskimi, organizacja MeetUp’ów i Hackathonu.

Partnerzy:

ITforSHE – Fundacja Perspektywy, Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji oraz 6 innych firm

 • Polietchnika Poznańska
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Code4Life Hackathon – Fundacja Integracja
 • Koła i organizacje studenckie: AIESTE, Koło Zainteresowań Cybernetycznych WAT, Koło Naukowe Informatyków PW, Grupa .NET PW, Grupa .NET MIM UW, Grupa .NET PP, Koło Naukowe JAVA PJATK, Koło Naukowe Project Management PJATK.
 • Code4Life MeetUps: Politechnika Warszawska, Wydział MIM Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Politechnika Warszawska i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Więcej informacji: