Wsparcie schroniska dla zwierząt

Metryka praktyki

Firma: Dentsu Polska,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

Firma dentsu Polska rokrocznie w ramach wolontariatu pracowniczego udziela wsparcia schroniskom dla zwierząt. To stałe działanie, o które apelują sami pracownicy – młodzi, wrażliwi ludzie, lubiący zwierzęta i chętni do pracy na ich rzecz. Jesienią 2022 r. 29 wolontariuszy spędziło 1 dzień w schronisku w Celestynowie pod Warszawą. Pracownikom udało się rozłożyć piasek na zimę w setkach boksów, wykonać prace malarskie i grabienie. Akcji jak co roku towarzyszyła firmowa zbiórka darów i funduszy. Dla pracowników był to pożytecznie spędzony czas. Atmosfera podczas wolontariatu pracowniczego jest niezwykła, a praca w oderwaniu od codziennych, biurowych obowiązków daje dużo satysfakcji. Liczba zaangażowanych osób (29) była rekordowa! Wykonano prace fizyczne, które pracownikom schroniska zajęłyby kilka dni. Bezpośredni adresaci – bezpańskie psy – otrzymały piasek na zimę do swoich boksów. Dodatkowo zebrano w firmie 1300 zł na zakup piasku do boksów oraz dary rzeczowe o wartości około 1000 zł: karmę, środki higieniczne, smycze, zabawki, miski, klatki.