Wsparcie rozwoju sportu wśród pracowników CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

CEMEX propaguje aktywny tryb życia i zachęcamy wszystkich do aktywności fizycznej poprzez cykl różnych działań oraz wsparcie finansowe inicjatyw sportowych.

W ramach wspierania rozwoju sportu wśród pracowników CEMEX firma powołała Pracownicze Kluby Sportowe (PKS). PKS tworzy grupa minimum 5 pracowników CEMEX, których łączy wspólna aktywność fizyczna w uprawianiu dyscyplin sportu w celu integracji. Kluby otrzymują wsparcie finansowe CEMEX na: zakup strojów, sprzętu sportowego lub szkoleniowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny; wpisowe lub startowe do zawodów; wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego; opłacenie kadry szkoleniowej, trenerów, instruktorów, itp. Utworzono 27 Pracowniczych Klubów Sportowych, o takich sekcjach jak: biegi, pływanie, tenis, nordic walking, piłka nożna, nurkowanie, wędkarstwo, siatkówka, kolarstwo itd. Z inicjatywy pracowników-biegaczy firma angażuje się również w biegi charytatywne, np. Bieg Firmowy, Poland Business Run czy PZU Maraton. Udział w tych wydarzeniach wzięło około 30 pracowników oraz ich znajomi i rodzina. Z inicjatywy Klubu rowerowego zorganizowano ECO-dzień rowerowy zachęcający do przyjazdu do pracy rowerem, zamiast samochodem. Pracownicy oraz ich rodziny mają także dostęp do karty sportowej, umożliwiającej dostęp do obiektów rekreacyjno-sportowych w całej Polsce. Pracownicy Działu Handlowego, aby zmotywować się wzajemnie do ruchu w pracy, zorganizowali konkurs drużynowy na największą ilość pokonanych kroków w wyznaczonym okresie czasu. W ramach Dni Zdrowia i BHP organizowana jest liga piłki nożnej między pracownikami z Zakładów z różnych regionów Polski.

Każdego roku zgłasza się coraz więcej pracowników chcących przyłączyć się lub stworzyć nowy Pracowniczy Klub Sportowy. W 2015 roku powołano 22 PKS, natomiast w 2016 roku 27 Klubów. Do udziału w biegach charytatywnych zgłasza się coraz więcej chętnych pracowników.