Wsparcie rodzin z dziećmi z Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Generali Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 2 - Zero głodu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Generali Polska wraz z fundacją THSN i Caritas Polska zorganizowało program czasowego zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla ukraińskich rodzin z dziećmi w ośrodkach w Warszawie i Firleju. Program trwał od 1.03 do 30.06 w Firleju i do połowy sierpnia w Warszawie. Osoby z Warszawy mogły uczestniczyć w kursie j. polskiego w PIU. By umożliwić dzieciom w Firleju udział w lekcjach online, Generali przekazało sprzęt, w tym laptopy. Wśród pracowników została zorganizowana zbiórka produktów dla uchodźców z Ukrainy. Ukraińscy pracownicy Generali otrzymali wsparcie finansowe, a wszyscy zatrudnieni – możliwość pomocy psychologicznej.