Wsparcie pracowników w czasie pandemii koronawirusa

Metryka praktyki

Firma: Credit Suisse,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W celu złagodzenia negatywnych skutków izolacji Credit Suisse Poland, mając na celu wsparcie pracowników w czasie pandemii koronawirusa, zaoferował im spotkania z lekarzami na temat chorób zakaźnych, w tym COVID-19, sesje z psychologami odnośnie do radzenia sobie z emocjami, atakże techniki relaksacyjne podtrzymujące wellbeing. Opracowano materiały do nauki i zabawy online dla dzieci, zorganizowano spotkania z psychologami dotyczące organizacji ich czasu i warsztaty z edukatorami na temat nauki zdalnej. Firma zaoferowała także finansowe wsparcie w postaci zwrotu części kosztów zakupu sprzętu do pracy zdalnej.