Wsparcie pracowników Sanofi w czasie pandemii COVID-19

Metryka praktyki

Firma: Grupa Sanofi,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Natychmiast po ogłoszeniu pandemii COVID-19 firma Sanofi powołała globalny komitet kryzysowy oraz lokalny zespół ds. pandemii, który aktywnie działał na rzecz zapobiegania narażeniu pracowników na wirusa, jednocześnie monitorując potencjalny wpływ pandemii na działalność biznesową firmy. W celu wsparcia pracowników Sanofi wprowadzono m.in. pracę zdalną w trybie home office jako regułę, a nie dodatkowe świadczenie. Rozwinięta została także komunikacja wewnętrzna. Firma zorganizowała również webinary z medycznymi ekspertami zewnętrznymi, w tym z psychologiem.