Wsparcie pracowników po wybuchu wojny w Ukrainie

Metryka praktyki

Firma: ING Hubs Poland,
Branża:
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Po wybuchu wojny w Ukrainie ING Hubs Poland podjęła szereg działań, by wspierać pracowników w tej trudnej sytuacji, m.in. przygotowała cykl webinarów – spotkań z psychologiem (tematy spotkań zostały dopasowane do różnych grup: wszystkich pracowników, liderów i rodziców, pracowników jednostek wspierających, np. HR). Każdy chętny pracownik miał możliwość skorzystania z dodatkowych płatnych dni wolnych na udział w akcjach wspierających Ukrainę oraz mógł skorzystać z darmowej infolinii wsparcia psychologicznego. Firma objęła opieką pracowników – obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi i ich rodzin. Niosła pomoc w sprowadzeniu członków rodziny do Polski, opłaceniu zakwaterowania, transportu i pakietów medycznych. Celem podjętych przez firmę działań było jak najlepsze wsparcie psychologiczne i materialne wszystkich pracowników. Dzięki podjęciu tego typu działań pracownicy mogli poczuć zaopiekowanie i wsparcie ze strony firmy. Firma mierzyła zainteresowanie spotkaniami z psychologiem, by móc reagować (np. zwiększyć liczbę spotkań w razie potrzeby). We wszystkich webinarach wzięło udział przeszło 700 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się webinary o tym, jak radzić sobie z lękiem i niepewnością oraz jak rozmawiać z dziećmi o wojnie.