Wsparcie polskich i ukraińskich pracowników w czasie wojny w Ukrainie

Metryka praktyki

Firma: Servier Polska,
Branża: Farmaceutyka, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Servier Polska uruchomiło wsparcie polskich i ukraińskich pracowników w czasie wojny w Ukrainie. Powołano Sztab Kryzysowy w firmie, stworzono strukturę wsparcia składającą się z wolontariuszy i pracowników, tzw. buddies, odpowiedzialnych za transport, zakwaterowanie, pomoc rzeczową i opiekę bieżącą nad pracownikami z Ukrainy i ich rodzinami. Uruchomiono wsparcie psychologiczne dla pracowników. W ramach Hubu Informacyjnego – platformy z informacjami o aktualnych potrzebach rodzin z Ukrainy, realizowano zbiórki, wsparcie finansowe, giełdę dla potrzebujących i chętnych do udzielenia pomocy.