Wsparcie osób w kryzysie bezdomności i wykluczonych ekonomicznie

Metryka praktyki

Firma: Many Mornings,
Branża: Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Działania charytatywne Many Mornings obejmują inicjatywy na rzecz zmniejszania ubóstwa i wsparcia osób w kryzysie bezdomności i wykluczonych ekonomicznie. Firma realizuje m.in. program darowizn finansowych i produktowych na rzecz organizacji, które wspierają określone grupy społeczne. Darowizny finansowe od Many Mornings w roku 2021 otrzymały m.in. Fundacja Po Drugie – 10000 zł na rzecz budowy domu dla nastoletnich matek i ich dzieci oraz Fundacja Dobrych Inicjatyw – 15000 zł na 100 paczek z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby. W ramach darowizn produktowych w 2021 r. przekazano 18745 par skarpet do organizacji zajmujących się walką z kryzysem bezdomności w Polsce, a też w Niemczech i Francji. Oprócz tego Many Mornings działa lokalnie, wspierając swoimi produktami domy dziecka, ośrodki pomocy społecznej i domy seniora.