Wsparcie osób niepełnosprawnych i promocja zdrowego stylu życia

Metryka praktyki

Firma: HCL,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Aktywność fizyczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma HCL Polska od 8 lat zachęca pracowników do uprawiania sportów, aby we wrześniu pobiec w Poland Business Run i włączyć się w strumień wsparcia dla osob z niepełnosprawnością ruchowa. W 2021 r. wydarzenie odbyło się w wirtualnej formule, którą pozwoliła na udział w biegu w małych grupach w dowolnej lokalizacji. Każdy biegacz 5-osobowej sztafety pokonał dystans 4 km, a uzyskany czas zmierzył za pomocą aplikacji. W roku 2021 firma HCL zaktywizować do udziału 25 biegaczy, a sama wystąpiła w roli srebrnego sponsora biegu. W tym roku również akcja „Pomagam Bardziej”, która co roku towarzyszy biegowi i pozwala na zaangażowanie w zbiórkę środków pomocowych kolejnych osób przyjęła formułę aukcji prowadzonych przez pracowników i dla pracowników. Poprzez licytacje przedmiotów i usług oferowanych przez pracowników firmy udało się wygenerować dodatkowe środki wsparcia dla Fundacji.