Wsparcie mężczyzn w rodzicielstwie

Metryka praktyki

Firma: Shell Polska,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Wsparcie mężczyzn w rodzicielstwie to temat, który wymaga promocji. Często większe zaangażowanie się mężczyzn w rodzicielstwo pomaga w rozwoju karier kobiet, pozwala zwiększyć pewność mężczyzn i zmniejszyć ich opory do wzięcia urlopu rodzicielskiego. W 2021 r. Shell Polska zorganizowała dwie sesje dla mężczyzn w ramach programu „Men in Care” oraz spotkanie „Be the Men…”, na których mężczyźni mogli porozmawiać i wymienić się doświadczeniami. Od 2018 r. urlop ojcowski wzięło 374 ojców. Shell proponuje elastyczne godziny pracy i włącza się w akcję „Dwie Godziny dla Rodziny”. W Shell ważnym elementem jest kultura Gender Balance, w ramach której wszyscy są równi, bez względu na płeć. Firma promuje środowisko wolne od uprzedzeń i stereotypów, dlatego zachęcając mężczyzn do zaangażowania się w rodzicielstwo pokazuje, że jest to temat do dumy, a nie wstydu. Jednocześnie takie zachowanie stanowi czynnik motywacyjny do rozwoju kariery kobiet. Dzięki aktywnej komunikacji i organizacji sesji edukacyjnych firma promuje ważną rolę mężczyzn w wychowaniu dzieci, równość i szacunek dla różnorodności. Shell wspiera działanie Parents network – oddolnej grupy, w której pracownicy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami z zakresu rodzicielstwa kobiet i mężczyzn. W jej ramach organizowane są też sesje zarówno dla rodziców jak i dzieci. Warto podkreślić, że firma dba o edukację pracowników, nawet gdy są na urlopie rodzicielskim oferując dostęp do platformy edX i Shell Open University.