Wsparcie kultury społeczności LGBT+

Metryka praktyki

Firma: NatWest,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Edukacja
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

NatWest wsparł kulturę społeczności LGBT+ obejmując mecenatem 12-tą edycję LGBT Film Festivalu, największego w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenia kulturalnego prezentującego kinematografię o tematyce LGBT+. W ramach mecenatu, wszystkie osoby pracujące w firmie otrzymały dostęp do repertuaru festiwalowego on-line. Film Festival w wersji on-line zgromadził 18.113 widzów i widzek. Z dostępu on-line do repertuaru festiwalu skorzystała ponad połowa osób zrzeszonych w tęczowej sieci pracowniczej firmy, a także osoby spoza sieci. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, zdalny charakter wydarzenia umożliwił pracownikom i pracowniczkom NatWest łatwy i bezpieczny dostęp. Udostępnienie filmów osobom także spoza tęczowej sieci pracowniczej, przybliżyło zainteresowanym tematykę LGBT+ i przyczyniło się do jej lepszego zrozumienia.

www.lgbtfestival.pl