Wsparcie kształcenia praktycznego i rozwoju karier zawodowych studentów

Metryka praktyki

Firma: ING Tech Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Dostarczanie webinarów i szkoleń o charakterze edukacyjnym dla studentów i absolwentów uczelni z całej Polski. Spotkania były prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w danej dziedzinie. Współpraca z przedstawicielami uczelni miała również na celu zachęcenie studentów chcących pogłębić wiedzę z zakresu nowych technologii oraz obszaru modelowania ryzyka bankowego, kredytowego i rynkowego.