Wsparcie inicjatywy Lekarze Bez Granic

Metryka praktyki

Firma: Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm zorganizowała loterię dla pracowników z regionu CEE, z której cały dochód został przekazany na wsparcie inicjatywy Lekarze Bez Granic. Dodatkowo, kancelaria przekazała środki w wysokości trzykrotności kwoty zebranej przez pracowników.