Wsparcie i zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Metryka praktyki

Firma: Shell Polska,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Shell Polska wspiera i zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o stanowiska, do których mają kwalifikacje. W 2021 r. ich liczba w Shell zwiększyła się do 51 osób. SBO w Krakowie prowadzi sesje na temat języka niepełnosprawności czy zasad Accessible Design. Firma kontynuuje projekt Bridge, którego celem jest doskonalenie współpracy między działami, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami, by te osoby czuły się komfortowo i wiedziały jak uzyskać wsparcie i usunąć bariery (platforma Workplace Accessibility). W firmie zostały wdrożone nowe sposoby działania dla osób z niepełnosprawnością ruchową: przygotowania do wprowadzenia psa przewodnika dla osób z niepełnosprawnościa wzrokową. Pracownicy otrzymują też dodatkowy pakiet VIP w LuxMed, dzięki któremu posiadają osobistego opiekuna medycznego i szerszy dostęp do usług. W SBO prowadzone są cykliczne szkolenia dla managerów i działu HR zwiększające świadomość pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Najlepszym dowodem na efektywność praktyki jest liczba zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami, która zwiększyła się w ciągu roku o 25 proc. Jest to znak, że takie osoby chcą pracować w Shell i widzą, że jest to różnorodne i inkluzywne miejsce pracy. Firma tworzy kulturę bezpieczeństwa psychologicznego, by pracownicy, którzy nabywają niepełnosprawność w trakcie zatrudnienia czuli komfort w rozmowie i ujawnieniu jej. Za wskaźnik efektywności praktyki przyjęto liczbę osób z niepełnosprawnościami w firmie i wdrożenie regularnych działań systemowych wspierających osoby z niepełnosprawnością: projekt Bridge, regularną edukację managerów z zakresu tematyki niepełnosprawności podczas onboardingu czy szkolenia w temacie „Język Niepełnosprawności” dla działów HR, HSSE, Facilities, Asset Protection, IT (36 osób). Shell celebruje też International Day for Persons with Disabilities m.in. organizując sesję Inclusive Design and Accessibility Standards, w której uczestniczyło 174 osób.