Wsparcie honorowych dawców krwi – Europ Assistance Polska

Metryka praktyki

Firma: Europ Assistance Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Firma Europ Assistance Polska wsparła honorowych dawców krwi, promując ideę honorowego oddawania krwi własnymi kanałami komunikacyjnymi. Ponadto firma zorganizowała zbiórki krwi wśród pracowników i partnerów biznesowych oraz wsparła materialnie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.