Wsparcie Fundacji Dzieciaki i Zwierzaki

Metryka praktyki

Firma: Wytwórnia Sprzętu Rehabilitacyjnego COMFORT,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wytwórnia Sprzętu Rehabilitacyjnego COMFORT zaangażowała się we wsparcie Fundacji Dzieciaki i Zwierzaki. Sfinansowała i przekazała Fundacji „Paki Sensoraka”, zestawy zabawek sensorycznych dla najmłodszych. Firma bierze również czynny udział w charytatywnych wydarzeniach Fundacji, finansując paczki dla podopiecznych.