Wsparcie edukacji techników gazownictwa – Mazowiecka Spółka Gazownictwa

Metryka praktyki

Firma: Mazowiecka Spółka Gazownictwa,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Mazowiecka Spółka Gazownictwa jest patronem Technikum Gazowniczego działającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi od 2008 r. (początkowo jako klasa o profilu gazowniczym) –  jedynej tego typu placówce w centralnej Polsce. Firma angażuje się zarówno w działania o  charakterze promocyjnym (przygotowywanie ulotek, propagowanie działalności placówki w prasie branżowej i ogólnopolskiej), jak i edukacyjnych. W ramach tych ostatnich na terenie Łódzkiego  Zakładu zorganizowano warsztaty szkolne oraz przekazano uczniom salę dydaktyczną, wyposażoną w rzutnik multimedialny, laptopy, a także pomieszczenia dodatkowe. W trakcie praktyk uczniowie mają okazję przekonać się, jak wygląda praca w różnych działach technicznych spółki. Dla  podopiecznych firma pozyskała również fundusze unijne (przeszło 1,2 mln zł) na projekt, w którym  uczestniczy 150. uczniów ze specjalizacji gazownictwo i urządzenia sanitarne.Dzięki uruchomieniu w 2009 roku trzyletniego technikum dla pracujących oraz studium policealnego, kwalifikacje podnosić mogą również dorośli, w tym pracownicy spółki (obecnie kształci się ponad 50 osób).

Podjęte działania pozwolą przygotować dobrze wyszkolonych pracowników średniego szczebla, którzy są potrzebni nie tylko Spółce Mazowieckiej, lecz także innym firmom z sektora gazowniczego.  To nowatorskie w branży przedsięwzięcie wpisuje się w proces reaktywacji średniego szkolnictwa zawodowego – firma wystąpiła o wpisanie zawodu technik gazownictwa do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN, a także do MPiPS − do klasyfikacji zawodów i specjalności; prace  legislacyjne są na ukończeniu.