Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich – Bank Gospodarstwa Krajowego

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Bank Gospodarstwa Krajowego, będąc bankiem państwowym, uczestniczy w realizacji gospodarczych zadań państwa. Przyczynia się do rozwoju kraju również poprzez wsparcie edukacji dzieci z terenów wiejskich. Jak bowiem pokazują badania, edukacja przedszkolna jest ważnym wyznacznikiem sukcesów w czasie dalszej nauki i w pracy zawodowej, co przekłada się pośrednio na rozwój społeczny i gospodarczy.Realizowane za pośrednictwem powołanej przez BGK Fundacji im. J.K. Steczkowskiego programy mają na celu m.in. poprawę edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z terenów wiejskich i z małych miejscowości. Program grantowy „Na dobry początek” skierowany jest do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego działających na rzecz dobra publicznego, które mogą otrzymać dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wysokości 3-10 tys. zł. Od 2008 roku w ramach programu grantowego nadesłano 600 wniosków, spośród których 39 otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 341 903 zł. W zorganizowanych w ramach projektów zajęciach udział wzięło 1230 dzieci, w tym znaczna grupa wcześniej nie objęta jakąkolwiek edukacją.

Program „Bezpieczny przedszkolak – twórczy przedszkolak” powstał z kolei w celu zapewnienia dzieciom z małych miejscowości równych szans na rozwój i edukację. W jego ramach w 2009 roku wsparto finansowo społeczności wiejskie (w kwocie 33 tys. zł każda) w zakupie pomocy dydaktycznych dla przedszkoli, a wolontariusze BGK i mieszkańcy wybudowali nowe bezpieczne place zabaw. W rodzinnym pikniku edukacyjnym, podczas którego wolontariusze uczyli dzieci zasad bezpiecznej zabawy i poruszania się po drodze, uczestniczyło 200 dzieci z rodzinami. W szkoleniach poświęconych metodom pracy z tematem bezpieczeństwa dzieci udział wzięło 75. nauczycieli. W programie wzięło udział 43. wolontariuszy BGK.