Wsparcie działań na rzecz osób wymagających pomocy humanitarnej na granicy polsko-białoruskiej

Metryka praktyki

Firma: T-Mobile Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma T-Mobile Polska zaangażowała się we wsparcie działań na rzecz osób wymagających pomocy humanitarnej na granicy polsko-białoruskiej poprzez współpracę z dwoma organizacjami: Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Polskim Czerwonym Krzyżem. Pogarszające się warunki atmosferyczne powodowały, że coraz większa liczba osób pilnie potrzebowała pomocy medycznej. Firma zdecydowała się pokryć koszty powstania i funkcjonowania punktu wyjazdowego Polskiego Czerwonego Krzyża, z którego w łatwy sposób można dystrybuować pomoc oraz koordynować działania grup ratownictwa. Firma po roku udanej współpracy zdecydowała się na kontynuowanie partnerstwa z Medycznym Zespołem Ratunkowym PCPM, którego medycy od połowy listopada pełnili dyżur na granicy udzielając pomocy.