Wsparcie dla Ukrainy w czasie wojny

Metryka praktyki

Firma: Rödl & Partner,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

W ramach pomocy Ukrainie firma Rödl & Partner nawiązała współpracę z wrocławskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Bonitum”. Partnerzy podjęli decyzję o odwołaniu wspólnego świętowania 30-lecia Rödl & Partner w Polsce, by wesprzeć działania niosące pomoc objętej wojną Ukrainie. Firma przekazała darowiznę w wysokości 200 tys. zł, która została przeznaczona na zakup wyposażenia karetki pogotowia. Ze względu na brak pojazdów przeznaczonych do udzielania pomocy ludności cywilnej Stowarzyszenie prowadziło akcję „Karetki dla Kijowa”, której celem było wyposażenie karetek i przekazanie ich do ukraińskich szpitali lub ośrodków wspierających osoby z niepełnosprawnością i starsze. Dzięki darowiźnie przekazanej przez Rödl & Partner Stowarzyszenie zakupiło kompleksowe wyposażenie dla jednej karetki pogotowia (urządzenia medyczne i monitorujące stan zdrowia oraz sprzęt używany w najcięższych przypadkach zagrożenia życia). Stowarzyszenie „Bonitum” działa na terenie Wrocławia, gdzie znajduje się jedno z biur firmy. Dodatkowo zaraz po wybuchu wojny Rödl & Partner zorganizował pomoc dla kolegów i koleżanek z ukraińskich oddziałów firmy, którzy zdecydowali się na przyjazd do Polski. Duże znaczenie miało wsparcie udzielone z inicjatywy i zbiórek pracowników w Polsce.