Wsparcie dla Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Fujitsu Technology Solutions,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 2 - Zero głodu

Z powodu wojny w Ukrainie, miliony ludzi przekroczyło granice Polski w poszukiwaniu schronienia. Fujitsu Technology Solutions podjęła szereg działań, które dały wsparcie poszkodowanym w konflikcie osobom. W ramach współpracy z Fundacją Słonie na Balkonie pracownicy pomagali podopiecznym organizacji m.in. w znalezieniu pracy, tłumaczeniu dokumentów, rozmów urzędowych i opiece nad dziećmi. Wielu pracowników przyjęło pod swoje dachy nowe rodziny przybywające z Ukrainy. 14 z nich skorzystało ze wsparcia firmy na ten cel. Firma przeprowadziła zbiórkę dla beneficjentów_ek Centrum Dialogu w Łodzi. Pracownicy utworzyli poradnik dla menadżerów osób z Ukrainy oraz poradnik dla osób goszczących Ukraińców.