Wsparcie dla Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Lidl Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Od momentu wybuchu wojny Lidl Polska na bieżąco podejmował działania pomocowe dla Ukrainy za pośrednictwem m.in. Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności czy Polskiej Akcji Humanitarnej. Łącznie Grupa Schwarz, do której należy m.in. Lidl Polska, przeznaczyła na pomoc obywatelom Ukrainy ponad 47 mln zł. W sklepach Lidl nadal trwają zbiórki żywności na rzecz Ukrainy – do chwili obecnej zebrano ponad 850 ton artykułów. W celu ułatwienia komunikacji wprowadzono język ukraiński – do ogłoszeń rekrutacyjnych, do informacji na kasach samoobsługowych i na plakatach rozpowszechniających adres pomagamukrainie.gov.pl, pod którym obywatele Ukrainy mogą znaleźć informacje o formach wsparcia. Celem firmy była pomoc obywatelom Ukrainy w kryzysie uchodźczym. Efektywność działań mierzono przede wszystkim wielkością przekazanych darowizn finansowych i rzeczowych oraz sposobem ich rozdystrybuowania.