Wsparcie dla Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: WAWEL,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Wawel i Fundacja „Wawel z Rodziną” przekazały wsparcie dla Ukrainy w postaci produktowej, finansowej i rzeczowej. Trafiło ono do wybranych instytucji koordynujących działania na rzecz obywateli Ukrainy. Marka Wawel wsparła także wydarzenia kulturalne i familijne organizowane dla ukraińskich rodzin przebywających w Polsce. Firma przygotowała też gorzką czekoladę 70% cocoa z linii Premium w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu, nawiązującym do ukraińskiej flagi. Wawel nawiązał współpracę z lokalnymi władzami i Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Na tereny dotknięte wojną przekazanych zostało ponad 24 tys. sztuk czekolady. Wawel przekazał też gorzkie czekolady na organizację warsztatów czekoladowych w szkołach podstawowych w Uhrusku i Chełmie. W Uhrusku uczestniczyło w nich 20 dzieci z Ukrainy, w Chełmie 24. W dniach 1–5 czerwca Fundacja „Wawel z Rodziną” i Fundacja Teatru STU zorganizowały kilkudniowy wyjazd dla 9 rodzin z Ukrainy do mazurskiej miejscowości Grom.