Wsparcie dla pracowników Carlsberg Ukraina i ich rodzin

Metryka praktyki

Firma: Carlsberg Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Grupa Carlsberg ma 3 browary na terenie Ukrainy, gdzie zatrudnionych jest 1300 osób. 28.02.2022 r. Carlsberg Polska zmobilizował zasoby i zorganizował kompleksowe wsparcie dla pracowników Carlsberg Ukraina oraz ich rodzin. Utworzono do komunikacji specjalną stronę w intranecie oraz grupę na Teams, która pomagała zorganizować transport, lokum, pomoc rzeczową czy wsparcie w komunikacji i załatwianiu spraw już w Polsce. Pracownicy-wolontariusze organizowali i dostarczali pomoc w formie i miejscu i gdzie była ona potrzebna. Zorganizowano wyjazd do Polski dla 52 rodzin pracowników Carlsberg Ukraina (149 os.), część z nich znalazła schronienie w domach pracowników CP (10 rodzin).