Wsparcie dla osób z Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: GXO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 2 - Zero głodu

GXO zaangażowało się we wsparcie dla osób z Ukrainy i konkretne działania pomocowe w centrach logistycznych. Firma przekazała darowizny finansowe dla Banku Żywności SOS w Warszawie i Polskiej Akcji Humanitarnej na akcję SOS Ukraina. Dla kolegów z Ukrainy, pracownicy zainicjowali i przeprowadzili kilkanaście zbiórek żywności, odzieży i środków czystości, a GXO dostarczało gorące posiłki. Firma przyznała dodatkowe dni urlopu, umożliwiła wyjazd po krewnych, zapewniła pomoc w znalezieniu mieszkania i pracy, a także konsultacje prawne i psychologiczne. GXO zachęcało do wsparcia Banku Żywności i PAH umieszczając linki do stron z darowiznami na świątecznej e-kartce dla pracowników i klientów.