Wsparcie dla młodzieży

Metryka praktyki

Firma: Ten Square Games,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 2 - Zero głodu
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Ten Square Games angażuje się w inicjatywy na rzecz wsparcia dla młodzieży. W roku 2021 należały do nich Fundacja Pociecha, której spółka pomogła w wyposażeniu pracowni komputerowej oraz ufundowała kilkaset posiłków dla jej podopiecznych. We współpracy z Fundacją WiWa gościła jednego z podopiecznych we wrocławskim biurze pokazując mu jak wygląda proces produkcji gier.