Wsparcie Allegro dla ofiar wojny w Ukrainie

Metryka praktyki

Firma: Allegro,
Branża:
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Po wybuchu wojny Allegro zaangażowało się we wsparcie dla ofiar wojny w Ukrainie i przekazało organizacjom pozarządowym darowizny finansowe na działania dla poszkodowanych w Ukrainie oraz uchodźców w Polsce. Firma wykorzystała swoją technologię i uruchomiła charytatywne cegiełki, które klienci mogli dodać do koszyka podczas zakupów. Do pomocy włączyli się pracownicy: w ramach działań Allegro Foundation zrealizowano konkurs grantowy #pomagamy_bo_umiemy oraz program Kręć Kilometry, którego celem było wsparcie schronisk w Ukrainie. NGO mogą też korzystać z Allegro Charytatywni, platformy służącej do zbierania środków na cele charytatywne, od których Allegro nie pobiera prowizji. Jednym z zrealizowanych projektów był rozwój Przystani Fundacji św. Mikołaja, w ramach którego otwarto 33 nowe przystanie w całej Polsce. W przystaniach dzieci z Ukrainy brały udział w koloniach letnich, przygotowując się do roku szkolnego w nowym kraju, ucząc się języka polskiego i korzystając ze wsparcia psychologicznego. Łączna wartość pomocy rzeczowej, niematerialnej i finansowej dla Ukrainy wyniosła ponad 11,7 mln zł, w tym 2,9 mln zł z darowizn od Grupy Allegro dla organizacji pozarządowych.