Wsparcia dobrostanu pracowników

Metryka praktyki

Firma: Job Impulse Polska (Grupa Job),
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Po okresie zaostrzeń podczas pandemii w 2020 i 2021 r. oraz pracy zdalnej firma Job Impulse zauważyła ryzyko pogarszania się stanu zdrowia i ogólnego dobrostanu pracowników. Izolacja, niepewność, strach przed wirusem i obawa o rynek pracy mogły powodować utratę poczucia bezpieczeństwa. W ramach wsparcia dobrostanu pracowników organizacja wdrożyła dedykowaną opiekę specjalistów, pracownik mógł skorzystać z anonimowej konsultacji online z wybranym terapeutą i skonsultować problem, zdiagnozować potencjalną chorobę lub omówić zagrożenia prowadzące do niej i działania, jakie można podjąć, aby zachorowaniu zapobiec. Wsparcie psychologiczne jest anonimowe, więc organizacja ma dostęp do danych zbiorczych, czyli ilości osób, które skorzystały z konsultacji. Benefit ten jednak spotkał się z dużym uznaniem pracowników w cyklicznych badaniach satysfakcji z pracy. Sam fakt możliwości skorzystania daje poczucie, że firma nie tylko dba o zdrowie fizyczne pracowników (oferując w pakiecie benefitów np. karty sportowe czy dostęp do prywatnej opieki medycznej,), ale także o aspekt zdrowia psychicznego i ogólnie pojętego dobrostanu. Pracownicy deklarują, że sam fakt możliwości skorzystania ze wsparcia terapeutów daje poczucie bezpieczeństwa, poza tym wzrosło zaufanie do pracodawcy, który nie zostawia pracownika w trudnych sytuacjach, ale oferuje mu realne wsparcie. Dzięki wdrożeniu opieki psychologicznej udało się wesprzeć pracowników w ich prywatnych wyzwaniach, niejednokrotnie w ciężkich sytuacjach życiowych jak strata bliskich osób. Na szerszą skalę możliwość anonimowych konsultacji wspiera pracowników w dbaniu o dobrostan i równowagę, a także przeciwdziała negatywnym skutkom codziennego stresu.