Wskazówki i zalecenia dla podnoszenia komfortu pracy zmianowej 12-godzinnej

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W Polskim Koncernie Naftowym Orlen przeprowadzono badania mające na celu określenie stopnia wpływu wprowadzenia 12-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy na bezpieczeństwo pracy i poziom komfortu pracowników zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych. Na podstawie wyników badań firma opracowała, zestaw praktycznych wskazówek i zaleceń dla podnoszenia komfortu pracy zmianowej 12-godzinnej.

W ramach projektu powstały:

  • Materiały dla pracowników w formie e-broszury zawierające wskazówki i zalecenia dla zmniejszenia uciążliwości pracy zmianowej (w tym optymalizacji obciążenia psychicznego, umysłowego oraz stylu życia)
  • plakaty dotyczące zdrowego stylu życia; film animowany dotyczący zdrowego stylu życia.
  • Materiały szkoleniowe oraz szkolenie dla pracowników nadzoru i służby BHP na temat optymalizacji obciążenia psychicznego, umysłowego oraz stylu życia pracowników zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych w systemie 12-godzinnej pracy zmianowej.
  • „Uszyte na miarę” zestawy praktycznych zaleceń, dobrych praktyk oraz wskazówek, które w zakresie treści, formy oraz komunikowania i promowania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia komfortu pracy zmianowej 12 – godzinnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych w etapie projektowania oraz eksploatacji obiektów produkcyjnych.