Wrocław Wellness Challenge

Metryka praktyki

Firma: Hewlett Packard Enterprise Global Business Center,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wrocław Wellness Challenge organizowane przez Hewlett Packard Enterprise Global Business Center przybrało formułę zespołowej gry miejskiej, w której pracownicy grupami realizowali zadania i aktywności. Wydarzenie miało na celu umożliwić pracownikom integrację i wzmocnić umiejętność współpracy przy rozwiązywaniu wyzwań. Wzięło w nim udział ponad 150 pracowników w 20 drużynach. Doceniona została formuła przyjaznej rywalizacji i rozwiązywanie zadań we współpracy z grupą, a przede wszystkim umożliwienie aktywności w realnym, a nie wirtualnym środowisku, w którym na co dzień w większości pracują i wchodzą w interakcje z innymi. Zgodnie z globalną strategią firmy Hewlett Packard Enterprise, dotyczącą szeroko pojętego dobrostanu pracowników, jednym z jego filarów jest tzw. Community Wellness, który polega na budowaniu i podtrzymywaniu pozytywnych więzi społecznych.