Wprowadzenie zasad CSR do polityki zakupowej banku

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2014

Chcąc prowadzić odpowiedzialną politykę zakupową, Credit Agricole Bank Polska wprowadził do funkcjonującej w banku polityki zakupowej stosowanie zasad CSR jako stałe kryterium oceny w procesie wyboru dostawców. Projekt został poprzedzony panelem w ramach zorganizowanej w czerwcu 2014 roku konferencji „Dzień dostawcy”, na który zaproszono kluczowych dostawców firmy. W projekt zaangażowani byli wszyscy pracownicy Zespołu Zakupów oraz kierownictwo. Bank zakłada w perspektywie 3 kolejnych lat poprawę świadomości swoich partnerów i ich partnerów w zakresie celowości stosowania wartości oraz optymalizację przez dostawców działań i procesów tak, by stawiane przez bank wymagania spełniać w 100%.