Wprowadzenie narzędzia Autodiagnostyk dla dostawców marki własnej Carrefour – Carrefour Polska

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2013

Carrefour Polska zdecydował się na wprowadzenie narzędzia Autodiagnostyk dla dostawców marki własnej Carrefour, aby udzielić im konkretnych informacji na temat zrównoważonego rozwoju oraz umożliwić ocenę ich działań w tym zakresie. Narzędzie uwzględnia normę ISO 26000, poza możliwością samooceny jest źródłem materiałów edukacyjnych. Obejmuje swoim zakresem 4 obszary: polityka zarządzania, ochrona środowiska, polityka socjalna oraz ekonomia. Carrefour promuje narzędzie wśród swoich dostawców za pośrednictwem mediów, w katalogach sieci, w czasie spotkań oraz konkursów, a także podczas dedykowanego szkolenia.