WP razem

Metryka praktyki

Firma: Wirtualna Polska Holding,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 5 - Równość płci

Wirtualna Polska Holding zainicjowała program WP razem, w ramach którego firma ogłosiła i wdrożyła politykę różnorodności, przeprowadziła coroczny projekt „Listopad miesiącem różnorodności”, udzielała się w 30% Club Poland, którego jest członkiem-założycielem, stworzyła przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń dla kobiet pracujących w spółkach Holdingu. W ramach programu odbyły się 3 webinary: 1) Język inkluzywny w kontekście osób LGBT+; 2) Neuroróżnorodności w organizacji; 3) Kobiety są z ziemi, mężczyźni są z ziemi, czyli o wspieraniu równości szans. W webinarach wzięło udział ok. 1 tys. pracowników (otrzymali oni sporo materiałów edukacyjnych). W ramach praktyki został nagrany film „Co dla ciebie oznacza różnorodność”. Polityka różnorodności określa reguły postępowania w spółce w zakresie zarządzania ryzykiem dyskryminacji i w aspekcie poszanowania różnorodności. Uwzględnia zasady, które obowiązują w WP i dotyczy wszystkich pracowników.