World of Audit

Metryka praktyki

Firma: KPMG,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

KPMG w Polsce prowadzi od lat cykl profesjonalnych warsztatów World of Audit dedykowany studentom i absolwentom, którzy są zainteresowani zdobyciem praktycznej wiedzy z obszaru audytu finansowego. Program ten to okazja dla studentów (już od II roku studiów) i absolwentów, aby poznać praktyczne aspekty zagadnień finansowych. Stwarza on również szansę na otrzymanie oferty pracy lub praktyk w zespołach audytu KPMG w siedmiu biurach w Polsce. 120 uczestników szkoleń otrzymało po programie oferty pracy lub praktyk. Dla osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy jest to szansa, aby zdobyć cenne doświadczeni