Work-life balance – Aviva

Metryka praktyki

Firma: Aviva,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Work-life balance
Dokument źródłowy: Raport 2012

Aviva w 2011 roku zmieniła siedzibę główną firmy, z tego powodu rozwiązania praktyki Work-life balance pozwoliły pracownikom łagodnie przejść przez zmiany i lepiej zaadaptować się w nowym miejscu. Jednym z głównych działań polityki HR jest pozyskiwanie i zatrzymywanie utalentowanych i różnorodnych pracowników. Firma postawiła sobie za cel zapewnienie takiego środowiska pracy i stworzenie takich warunków, by każdy pracownik mógł pogodzić życie zawodowe z życiem prywatnym. Wypracowywanie narzędzi i rozwiązań trwało kilka lat, byli w nie zaangażowani: HR, Zarząd, IT, grupy projektowe pracowników w ramach klubu talentów. Obecnie firma oferuje pracownikom: elastyczny czas pracy; możliwość pracy w niepełnym wymiarze; przedszkole firmowe Aviva; opiekę medyczną dla pracowników i członków rodzin; zróżnicowaną ofertę benefitów, dostosowaną do różnych grup pracowniczych. Z początkiem 2013 roku rozpoczęty został pilot pracy zdalnej (telepracy), zainicjowany przez pracowników z klubu talentów.